INCO Terms

Terms i det følgende afsnit er gældende for alle transportformer

INCO Terms

Terms i det følgende afsnit er gældende for alle transportformer.Hvor (..aftalt sted/havn..) eller (aftalt sted) er indsat efter INCOTERMS, skal stedet/ havnen nævnes og bliver en del af den juridiske INCO term.

EXW:
Ex Works Indebærer minimum risiko og omkostninger for sælger og maximum risiko og omkostninger for køber.
Sælgers eneste ansvar er at gøre godset klar for afskibning på egen adresse. Med mindre andet er aftalt,er sælger ikke ansvarlig for lastning af  det af køber stillede transportmiddel.
Køber bærer alle omkostninger og risiko i lastning og transport fra sælger adresse.

FCA:
Free Carrier

Sælger indfrier sine forpligtelser for levering når han har overgivet godset, i udførselskontrolleret tilstand, til den af køber udpegede transportør på det aftalte sted.

CPT:
Carriage Paid To

Sælger betaler fragten til den nævnte destination.
Risikoen for tab eller skade på godset, såvel som alle yderligere omkostninger opstået efter at godset er leveret til transportøren overgår fra sælger til køber efter levering til transportøren.

CIP:
Carriage and Insurance Paid To

Sælger har samme forpligtelser som under CPT( hvor er CPT) men med den forskel at sælger skal tegne forsikring mod købers risiko for tab eller skade på godset under transport. Sælger tegner og betaler forsikringspræmien. Køber skal være opmærksom på at under CIP er sælger kun forpligtet til at tegne forsikring på minimum dækning.

DDU:
Delivered Duty Unpaid

Sælger opfylder sine forpligtelser når godset er gjort tilgængeligt på det udpegede sted i det importerende land.
Sælger bærer alle omkostninger og risiko til det aftalte sted (excl. told , lokale afgifter og andre officielle omkostninger og afgifter som skal betales i forbindelse med importen samt omkostninger og risiko i forbindelse med gennemførsel af fortoldning).

Køber skal betale alle yderligere omkostninger og bærer risiko i forbindelse med manglende fortoldning af godset på indførselstidspunktet.

DDP:
Delivered Duty Paid

Sælger opfylder sine leverings forpligtelser når godset er gjort tilgængeligt for køber på det aftalte  sted I det importerende land. Sælger bærer risiko og omkostninger,inklusiv skatter, afgifter og andre  omkostninger I denne forbindelse indtil godset er fortoldet.
EXW repræsenterer den minimale forpligtelse for sælger, DDP den maximale forpligtelse.

De følgende terms er kun gældende for gods som transporteres per sø. Hvor (.aftalt sted/havn..) eller (aftalt sted) er indsat efter INCOTERMS, skal stedet/ havnen nævnes og bliver en del af den juridiske INCO term.

FAS:
Free Alongside Ship

Sælger opfylder sine forpligtelser for levering når godset er positioneret langs rælingen på kajen ved fartøjet I den aftalte afskibningshavn.
Dette indbærer at køber bærer alle omkostninger og risiko for tab eller beskadigelse fra dette øjeblik.
FAS kræver at køber foretager udførselskontrol.

FOB
Free On Board

Sælger opfylder sine forpligtelser for levering når godset passerer over skibets ræling i den aftalte afskibningshavn. Dette indebærer at køber bærer alle omkostninger ofg risiko for tab eller skade fra dette punkt.
FOB kræver at sælger foretager udførselskontrol .
FOB kan kun anvendes I forbindelse med transport ad søvejen. Når skibets ræling ikke tjener et praktisk formål, som tilfældet er ved roll-on/roll-off eller container trafik, er FCA mere korrekt.

CFR:
Cost And Freight

Sælger betaler omkostninger og fragt til den aftalte destination men risiko for tab eller beskadigelse såvel som yderligere omkostninger som påløber efter at godset er leveret ombord på fartøjet, overgår fra sælger til køber når godset passerer skibets ræling I den aftalte afskibningshavn.
CFR kræver at sælger foretager udførselskontrol.
CFR kan kun anvendes I forbindelse med transport ad søvejen.Når skibets ræling ikke tjener et praktisk formål, som tilfældet er ved roll-on/roll-off eller container trafik,er CPT mere korrekt.

CIF:
Cost, Insurance and Freight

Sælger har de samme forpligtelser som under CFR men med det tillæg at sælger skal tegne marine forsikring mod købers risiko for tab eller skade på godset under transporten.
Sælger tegner forsikringen og betaler præmien.
Køber skal være opmærksom på at det kun påhviler sælger at tegne en forsikring med minimum dækning.
CIF kræver at sælger foretager udførselskontrol

DES:
Delivered Ex Ship

Sælger opfylder sine forpligtelser for levering når godset er gjort tilgængelig for køber ombord på skibet I ufortoldet stand I den aftalte bestemmelseshavn.
Sælger bærer alle omkostninger og risiko til den aftalte bestemmelseshavn.

DEQ:
Delivered Ex Quay (Duty Paid)

Sælger opfylder sine forpligtelser for levering når godset er gjort tilgængeligt for køber I fortoldet stand på kajen I den aftalte bestemmelseshavn.
Sælger bærer al risiko og omkostninger inklusive told,andre afgifter og omkostninger til dette punkt.

UNIQUE Solutions

Velkommen til Unique Solutions

Læs mere

Spedition

Hurtig og effektiv levering!

Læs mere

Om os

Få mere at vide om UNIQUE Solutions. 

Læs mere